Preventiva applikationer

Vi tillhandahåller behandlingar, skydd och förädling av bilars utseende. Produkterna är i första hand avsedda för nyare bilar. Att bevara det nya är inte bara lönsammare än att försöka återskapa det slitna och fördärvade, det borgar ocksa för ett angenämt och bekymmerfritt bilägande. Företaget grundades av bilentusiaster redan 1988 och våra kunder består av privatpersoner, vagnparksägare och försäkringsbolag.

Miljövänlig verksamhet

Kunskapen och tekniken gör hela tiden framsteg och det ligger i vårt gemensamma intresse att rätt metod och teknik utnyttjas samt att lagar och regler efterlevs. På så vis kan vi även i framtiden skämma bort våra bilar med miljöanpassade behandlingar. Genom att anlita oss har vår kund visat en medvetenhet och att man värnar om och bevarar det befintliga. Hela vår verksamhet omfattas av en dokumenterad miljöpolicy och mål som revideras.

Kvalitetssarbete

Hela företaget är kvalitetssäkrat. Detta underlättar inte enbart vår vardag på företaget utan innebär naturligtvis en trygghet för dig som kund. Ingenting vi levererar når slumpmässiga nivåer eller påverkas av ovidkommande faktorer. Alla resultat är i förväg bestämda och varje produkt granskas med protolkoll och revisioner.

Portfolio