Sanering

Vi är specialister på insatser efter att olyckan varit framme. Det kan röra sig om vandaliseringar, färgspill och brandskador som alla större försäkringbolag anlitar oss för att åtgärda – oftast med resultat som överträffar försäkringstagarens förväntningar.
Många av dessa insatser föranleder viss demontering och i stort sett alla biltillverkare förser oss med manualer och anvisningar för din trygghet.